Oudercomité

Een woordje uitleg ...

Het oudercomité van 't Mulderke heeft tot doel een vlotte samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden tussen ouders, onderwijzend personeel en inrichtende macht.

Inzake schoolaangelegenheden treedt het oudercomité op als adviserend lichaam.

Door zijn financiële en materiële steun bij tal van bijzondere schoolactiviteiten wil het een meerwaarde geven aan het schoolgebeuren. Zo betaalt het oudercomité bijvoorbeeld de helft van uitstappen naar toneel, schoolreis en dergelijke. Bovendien gaan de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar jaarlijks gratis op zee- of boerderijklassen. Ook de speeltuigen op de speelplaats werden geschonken door het oudercomité.

Elk ouder van een schoolgaand kind in de gemeentelijke basisschool 't Mulderke, kan op eenvoudig verzoek lid worden van het oudercomité om mee te praten, overleggen, voorstellen te doen en ... een handje toe te steken bij tal van activiteiten.

De directeur en leerkrachten worden steeds als gesprekspartner uitgenodigd maar zijn evenwel geen effectief lid. 

Interesse ? 

Als ouder kan u met informatie, vragen en ideeën steeds terecht bij onze voorzitter: 

Wim Van Roy
info@niroy.be
0476 20 39 67

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 28 47 52
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be