Levensbeschouwelijke vorming

Waarom Zedenleer?

Kinderen leren van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, ze denken na over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. De lessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

Belangrijk is dat ze de kans krijgen om zelf hun weg te vinden.

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen.  Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken.

Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken.

Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en niet-verbaal uit te drukken, en leren ze te handelen volgens eigen inzichten.

Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Allemaal manieren om hen te helpen groeien tot fijne jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en rechtvaardige manier, kunnen bouwen aan een humanere wereld.

Inhoud

In zedenleer werken we rond volgende thema's ;

° Wie ben ik? Wie ben jij? (gevoelens, een mening uiten, vrijheid van gedachten, levensbeschouwing, dit ben ik)

° Ik wil groeien! (gezondheid, armoede, wonen en leefomgeving, mens en natuur/milieu, mens en dier, vriendschap, ik naar de anderen)

° Wees creatief! (onderwijs, zintuigen, media, reclame en propaganda, vrije tijd, sport, jongerencultuur)

° Elk kind is mijn kind (gezin en familie, ouders en grootouders, kind en scheiding, verdriet, dood, ik naar de groep)

° Mooi anders, leven zonder vooroordeel (normaal is anders, eigen cultuur, gehandicapte kinderen, jongen en meisjes op gelijke voet, omgaan met vooroordelen en discriminatie)

° Waag het niet, of.......(kinderarbeid, straatkinderen, kinderen en verslavend gedrag, pesten, kindermishandeling, werken aan weerbaarheid)

° Ik wil vrede (vredeseducatie, omgaan met macht en onmacht, agressie, kindvluchtelingen, kinderen in oorlogssituaties, training van sociale competenties)

° Alle kinderen hebben rechten (recht op privacy, regels en afspraken, democratie beleven)

Tijdens de lessen ILC werken we samen met de andere levensbeschouwingen die er zijn op school en komen zo tot het ontdekken van gelijkenissen en verschillen.

Leerkracht

Mijn naam is juf Kristel (Kristel Zenner).

Ik ben aanwezig op dinsdag.

Wij hebben sinds 1 september 2017 een eigen werkplekje!! Joepie!

Je kunt ons vinden op dinsdag in het zedenleerlokaal.

Speciale gebeurtenissen

Lentefeest (voor 1ste lj) : de 6-jarigen zetten op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij, de overstap naar de grote school is gezet!

  ° 2018-2019 : zaterdag 22 juni 2019 CC De Westrand (Dilbeek) 

 

Feest Vrijzinnige Jeugd (6de lj) : de 12-jarigen zijn op een belangrijk moment in hun leven gekomen. Het FVJ symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar volwassenheid. Wie ben jij en vooral welk soort mens wil jij worden?

  ° 2018-2019 : 27 en 28 april 2019 (Dworp-Halle)

Waarom Godsdienst?

Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven. In de les rooms-katholieke godsdienst geven de vele vragen, twijfels en ervaringen van kinderen richting en vorm aan onze lessen. 

We vinden het belangrijk dat we werken rond een aantal waarden die in hun leefwereld vandaag belangrijk zijn. Zo hebben we het zeker over respect voor iedereen, openstaan voor andere culturen en godsdiensten, zich engageren voor humanitaire projecten, zich inleven in de wereld van mensen die het niet zo goed hebben als wij, ....  We hopen zo dat deze lessen bijdragen tot ontplooiing van uw kind tot een goed mens, die in staat is later zijn eigen weg te gaan.

Tijdens onze lessen brengen we uw kind in contact met de rijkdom van het christelijk geloven, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke gemeenschap. We kunnen als gelovige terugblikken naar Jezus, iemand die lang geleden ook probeerde de waarde van respect, eerbied, inzet door te geven aan zijn medemensen.

We bespreken dan ook regelmatig een We spelen het na, proberen ons in te leven in de personages en zoeken naar wat dit verhaal nu te betekenen heeft in ons leven. Zo ontdekken we dat deze verhalen vandaag nog ons op de goede weg kunnen zetten.

We tonen tijdens de lessen ILC dat we samen met de leerlingen van andere levensbeschouwingen kunnen praten over bepaalde thema's. Zo ontdekken we van elkaar waar er verschillen zijn of gelijkenissen.

Wat leer je?

 

1e graad:

1e en 2e leerjaar zitten samen en werken rond de volgende thema's:

 • Mag ik zijn wie ik ben?
 • Zacheus
 • Allerheiligen/Allerzielen
 • Advent en Kerstmis
 • Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden
 • Pasen
 • Samen vieren/brood
 • water

 

2e graad:

Het 3e en 4e lj zitten samen en werken rond

 • Anders zijn
 • Jozef, de dromenkoning
 • Allerheiligen
 • verbondenheid in verdriet
 • advent en Kerstmis
 • stilte en ontvankelijkheid
 • Pasen
 • aarde en vruchtbaarheid 
 • vergeven en verzoenen

 

3e graad:

Het 5e en 6e lj werken samen rond

 • Anders zijn,
 • Allerheiligen
 • Elia
 • de bijbel
 • Kerstmis
 • Pasen
 • natuur en cultuur
 • ...

 

Jaarlijks werken we per graad met de andere LBV-klassen samen rond enkele thema's. Dit worden de ILC-lessen genoemd. We bekijken dan een thema vanuit de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

vb: Onze aarde is van waarde 

     Schrijf ze vrij

     De berenvrienden

     Vrede

     Armoede

    …… 

   

Leerkracht

Ik ben juf Hilde Van den Broeck en ik werk in 't Mulderke op dinsdag.

Belangrijk om te weten !

In het 2e leerjaar doen de kinderen hun eerste communie. In 2019 zal dat zijn op zondag 26 mei. 

Dus Eerste communie 2019 : 26 mei

De voorbereiding hiervoor gebeurt tijdens de lessen op school. Inschrijven doe je dus via de school (Meestal eind december) Eind januari, begin februari volgt er dan een vergadering voor de ouders. De enige voorwaarde om mee te doen is dat je kind gedoopt is. Is dit niet het geval kan je nog altijd terecht bij onze parochiepriester, Jean-Marie D'hollander.

Zijn gegevens zijn jean.marie.dhllander@gmail.com of 0496 86 96 26

In het 6de leerjaar kunnen de leerlingen hun vormsel doen.

Vormsel in 2019: 25 mei

De inschrijving hiervoor gebeurt via de parochie Kapelle-op-den-Bos

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 28 47 52
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be