3de & 4de leerjaar

Wat leren we dit schooljaar ?

In het derde leerjaar leren we dit schooljaar cijferend rekenen terwijl we in het vierde leerjaar de kommagetallen leren kennen. 

In de taallessen is het begrijpend lezen enorm belangrijk. We volgen dan in onze klas een heel leestraject. Leuke boeken kennen voor ons geen geheimen meer. 

We worden ook echte schrijvertjes .Verhalen, brieven, gedichten, .... We oefenen ze allemaal. Spelling is hiervoor dan ook heel belangrijk . Zelfs de werkwoorden  leren we juist schrijven.

Tijdens de lessen WO oefenen we het kaartlezen, maken we een reis door de tijd en leren we een heleboel over de natuur. We worden echte speurneuzen.

Vrijdagnamiddag is voor ons een toppertje . Dan gaan we knutselen, dansen, zingen en soms spelen we poppenkast of toneel.

Wat is er speciaal in onze klas ?

We gaan het ene jaar op boerderijklassen en het andere jaar op zeeklassen. We blijven dan twee nachtjes slapen .

In de klas werken we vaak in groepjes. We zitten dan ook in een echte graadklas. Dit maakt van ons echte zelfstandige werkertjes.

In het project 'Ken je gemeente' gaan we elk jaar onze gemeente verkennen met een echte VIP-bus. We ontdekken dan enkele belangrijke plekjes en personen binnen onze gemeente. 

Voorstelling leerkracht

Juf Ingrid is de juf van het derde en vierde leerjaar. Ze houdt veel van knutselen en kindjes die veel lezen. We bezoeken dan ook regelmatig de bib.

Dit is onze klas.

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 28 47 52
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be