1ste leerjaar

Wat leren we in het 1ste leerjaar?

Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag zit het eerste leerjaar bij juf Esther in de klas.

Daar leren ze vooral rekenen, lezen en schrijven. Juf Esther houdt ook van een liedje tussendoor.

Onze rekenmethode is Nieuwe Pluspunt. We leren eerst werken met de getallen tot 10. Pas als we hiermee goed aan de slag kunnen, gaan we rustig verder tot 20. Getallen splitsen, rangschikken, rekenverhaaltjes, helft en dubbel, ... het behoort allemaal tot ons dagelijks lespakket.

Onze taalmethode is de KIM-versie van Veilig Leren Lezen. We kozen voor deze methode omdat er voldoende aandacht is voor differentiatie. Sterke lezers worden extra uitgedaagd en voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben is er extra ondersteuning. Bovendien zet deze methode sterk in op leesplezier.

We leren systematisch de letters schrijven die we net leerden lezen. Al snel kunnen we ook woorden leggen op onze letterdoos en later ook schrijven! De eerste maanden schrijven we enkel met potlood. Juf Esther controleert of de leerlingen de juiste pengreep hebben. Ook dit oefenen we speels in met een ondersteunend liedje.

In de namiddagen en op woensdag sluiten de leerlingen van het eerste leerjaar aan bij de leerlingen van het tweede leerjaar in de klas van juf Sigrid. Daar leren ze wereldoriëntatie en krijgen ze verkeerseducatie. Op vrijdagnamiddag is er creatieve werktijd: beeldend werken, muzisch bezig zijn, toneel spelen, werken met media, ... het kan allemaal!

De overnachting van 1 en 2!

Elk jaar overnachten we met het 1ste en 2de leerjaar samen 1 nachtje op school. We werken dan elk jaar rond een ander thema. Een heleboel leuke dagactiviteiten worden gevolgd door een lekkere warme maaltijd, een avondfeest en dan samen slapen. 's Morgens samen ontbijten is supergezellig en versterkt de sfeer binnen de klasgroep.

De thema's van de voorbije jaren:

- 2014/2015: ABC, doe je mee?

- 2015/2016: Heksen en trollen

- 2016/2017: Ridders en jonkvrouwen

 - 2017/2018: Op stap met Ali Baba

 

 

Juf Esther

Hallo allemaal! Ik ben juf Esther. Naast juf van het eerste leerjaar ben ik ook de zorgjuf op school. Voor mij is het belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen in 't Mulderke. Daarom probeer ik de leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben met bepaalde leerstofonderdelen, maar ook het emotionele en sociale aspect vind ik heel belangrijk.

Ik hou enorm veel van zingen. Daarom richtte ik op onze school kinderkoor Muldermuze op. Elke leerling van de lagere school die graag zingt, kan op donderdagmiddag komen zingen in ons koor. We treden ook regelmatig op. Wat we nooit zullen vergeten is het project 'Randschilderingen'. We werden begeleid door Stijn Kolacny van Scala en traden op in de abdij van Grimbergen. Een heel avontuur! Ook dit jaar staan er meerdere optredens op het programma. Op 22 december 2018 is er een kerstconcert in de kerk van Nieuwenrode, samen met de VVZ-band.

Het 1ste leerjaar

We zitten dit schooljaar met 13 leerlingen in de klas. Een mooi groepje dus!

Op de foto zie je 14 leerlingen, maar één daarvan ging over naar het 2de leerjaar ;)

 

 

 

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 28 47 52
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be